Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2003

25 februari 2003 in Onze Ark

Informatieve avond over Palliatieve Zorg

 HISTORIEK

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) werd in 1990 opgericht door mevrouw Lisette Custermans en een aantal voortrekkers van palliatieve zorg. Op dat ogenblik stond palliatieve zorg in Vlaanderen nog in zijn kinderschoenen. Het was de bedoeling van de Federatie om als denktank rond palliatieve zorg te fungeren en professionele zorgverleners te sensibiliseren door hun gespecialiseerde opleidingen en vorming aan te bieden.

In de daaropvolgende jaren groeiden de plaatselijke initiatieven. Er werden tal van thuiszorgequipes opgericht, ziekenhuizen creëerden palliatieve support teams en/of palliatieve eenheden, ook sommige rust- en verzorgingstehuizen richtten een palliatief support team op en her en der ontstonden dagcentra en een enkele hospice. Een belangrijk initiatief van overheidswege was de oprichting in 1995 van de 15 Vlaamse netwerken, elk met een palliatieve ondersteuningsequipe.
Door al die ontwikkelingen veranderde ook de rol van de Federatie