Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

SAMANA - activiteiten 2022


SAMANA  ST. GODELIEVE

Voor we er twee maanden tussenuit gaan nodigen we U allen uit op
            dinsdag 21 juni 2022 om 14 uur in Onze Ark.

We willen er een leuke en toffe muzikale namiddag van maken samen met
             Ludo Chielens
die onze namiddag komt opluisteren met Live-music.

Deuren gaan open om 13u30.

Laat ons samen er een aangename namiddag van maken en U  mogen verwelkomen.

We willen U ook nog een prettige en zonnige vakantie toewensen.

Met vriendelijke groeten.
Het Bestuur

SAMANA  ST. GODELIEVE

We nodigen U allen uit op onze ontmoeting welke doorgaat op dinsdag 17 mei 2022 om 14 uur in Onze Ark.

We beginnen onze namiddag met een Mariahulde.

Nadien genieten we van een tasje koffie en dan gaan we onze gaste Sabine verwelkomen die ons volgende sketches brengt:

   "Molviene de komeere" en "Molviene up voyoge".

Deuren gaan open om 13u30.

Laat ons samen er een aangename namiddag van maken en U  mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten.
Het Bestuur

SAMANA  ST. GODELIEVE

We zijn verheugd U te mogen uitnodigen op onze ontmoeting welke doorgaat op
dinsdag 15 maart 2022  in Onze Ark om 14 uur.

Christl Tamsin komt ons uitleg geven over

              “Samana reizen van West-Vlaanderen”.

Nadien kunnen we met elkaar een gezellige babbel hebben en ondertussen genieten van koffie of thee met oliebollen à volonté verzorgd door KNABB.

Voor de veiligheid van iedereen: vergeet uw CST pas en mondmasker niet mee te brengen en de Coronamaatregelen te volgen.

Met vriendelijke groeten.

Het Bestuur

 

SAMANA - activiteiten 2021

Ontmoeting op 16 november 2021 om 14 u

 

Beste mensen,

 

Na onze gezellige babbelnamiddag van vorige maand nodigen we U uit op onze ontmoeting op 16 november 2021 om 14 uur in Onze Ark.

We beginnen met een bezinning voor onze overledenen vanaf begin 2020 tot nu.

Na het genieten van een tasje koffie kunnen we samen kijken naar een film van Dominique Deruddere over het leven van Will Tura:

“Hoop doet leven”

 

Als afsluiter van de namiddag gaan we lekker smullen van een broodmaaltijd

 
   

PROGRAMMA:    

   -     Welkom

  • Bezinning voor overledenen
  • Film “Hoop doet leven”
  • Broodmaaltijd
  • Einde voorzien rond 17 uur

Gelieve in te schrijven met onderstaande strook en € 3 bij uw kernlid.

TER INLICHTING: elke 1ste dinsdag van de maand is er hobby in Onze Ark.

Contactpersoon Braet Ingrid  Tel. 050/38.39.44

Elke 2de dinsdag en 4de maandag is er kantklossen in Onze Ark.

Contactpersoon Renier Myriam   Tel. 050/39.29.37

We kijken uit naar jullie aanwezigheid.

Deuren gaan open om 13u30.

 

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam………………………………………………… schrijft in voor 16/11/21 en betaalt € 3 per persoon.

Af  te geven ten laatste op vrijdag 12/11/21 bij Trees Sap ’t Kloosterhof 32

Telefoon 050/38.34.10

SAMANA - activiteiten 2020

SAMANA  ST. - GODELIEVE met Federatie 

Samen met St.- Baafs, St.- Andries, St.- Michiels komen we voor  de veertiende maal bijeen om te feesten op 17 maart  2020 om 14 uur in Onze Ark.


We kozen voor  een shownamiddag met zanger:

                de Mugge van Brugge.

Het oogt de moeite, met mooie verrassende liedjes en vol humor, in herinnering aan onze Brugse Willy Lustenhouwer.

We verheugen ons er op om terug met velen samen te kunnen zijn.

Met vriendelijke groeten.

Het Bestuur

voorbije activiteiten 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019
Na onze eerste ontmoeting van het jaar 2020 nodigen we U allen uit om samen met ons
                     
carnaval
te vieren op dinsdag 18 februari  2020 om 14 uur in Onze Ark.

We willen er samen met jullie een plezante en muzikale namiddag van maken.

Iedereen mag zich verkleden om het nog leuker te maken.

We kijken er al naar uit om samen een gezellige namiddag te hebben.

 

Met vriendelijke groeten.

Het Bestuur
Voor onze eerste ontmoeting in het

                                   NIEUWE JAAR

willen we U uitnodigen op 21 januari 2020 om 14 uur in Onze Ark.

Onze beste wensen voor een gezond en gelukkig 2020.

We willen U graag verwelkomen met een drankje en het voorstel van het jaarprogramma.

Nadien kunnen we ons hartje ophalen met volksspelen.

Met vriendelijke groeten.

Het Bestuur

Al weer een jaartje voorbij. 
We nodigen U allen uit op dinsdag 17 december 2019 om 14 uur in Onze Ark om

                                          samen kerstmis te vieren.

We hebben            A k i  B o l l i n o     uitgenodigd.

Na een zangcarrière van 30 jaar als klassiek zanger is aki winnaar geworden van “Zilvertalent” in Oostende, waar men talent zocht die het best de senioren kan bekoren.  Sindsdien heeft hij zich toegelegd op het lichtere genre.

Tevens willen we U allen een Zalig Kerstmis en Gelukkig Nieuwjaar toewensen.

Met vriendelijke groeten.

Het Bestuur.We willen U allen uitnodigen op onze ontmoeting op
dinsdag 19 november 2019 om 14 uur in de
kerk van St. Godelieve voor de mis


         voor onze overledenen.Nadien gaan we met zijn allen naar Onze Ark waar we U willen verwelkomen met een tasje koffie en daaropvolgend bingo met prijzen.

We hopen U te mogen verwelkomen op deze namiddag.

Met vriendelijke groeten.

Het Bestuur


Na hopelijk voor iedereen een deugddoend verlof nodigen we U uit om deel te nemen aan onze ontmoeting op
-- dinsdag 17 september  2019 om 14 uur in Onze Ark.--

We gaan er samen met jullie en een

                       “All round entertainment”

een gezellige namiddag van maken.

Met vriendelijke groeten en tot dan.

Het BestuurWe nodigen U allen uit op onze ontmoeting op
dinsdag 15 oktober  2019 om 14 uur in Onze Ark.

“Wie zal er morgen voor mij zorgen als ik oud ben ?”

Dat is een vraag die in vele hoofden van ouder wordende mensen spookt.  Vaak heeft men schrik om oud, eenzaam en hulpbehoevend te worden.  Maar is deze angst terecht ?  Tijdens deze interactieve vorming gaan we dieper op deze vragen in.  Samen gaan we aan de slag en zoeken we naar antwoorden op maat !

Deze vorming wordt aangeboden door het CM-Thuiszorgcentrum.

Met vriendelijke groeten en tot dan.

Het Bestuur

Meimaand – Mariamaand

We nodigen U allen uit om deel te nemen aan onze Mariahulde welke doorgaat op dinsdag 21 mei 2019 om 14 uur in Onze Ark.

Christine Haeghebaert zal de Mariahulde leiden en nadien hebben we nog een gezellig samenzijn.

We hopen U te mogen verwelkomen om samen onze Mariahulde te vieren.

Inschrijving bij Agnes Delbeke tel. 050/380302 voor de prijs van € 3 tegen 12/04/19.

Met vriendelijke groeten, het bestuur.

† eind 17e eeuw  Meimaand - Mariamaand

Info afb.

Meimaand Mariamaand; eind 17e eeuw.

Meimaand Mariamaand. Hoe vanzelfsprekend voor katholieken. Maar waar komt die devotie eigenlijk vandaan? Hoe is dat gebruik ontstaan? En op basis van welke bronnen?

Met enige goede wil kun je een enkele aanzet aanwijzen in de middeleeuwen, maar van volksdevotie is nog geen enkele sprake. Geleerden wijzen er graag op dat Maria de plaats moest innemen voor allerhande heidense gebruiken. De naam van de maand gaat terug op de Romeinse moedergodin Maia. Zij staat voor vruchtbaarheid, ontluikend leven, liefde. Rond de eerste van haar maand kenden de Romeinen de Floralia, feesten en spelen ter ere van de bloemengodin Flora. Er kwamen bloemenkransen aan te pas, meisjes die voor de ogen van de verlekkerde toeschouwers in het stadion een strip-tease opvoerden. Op middeleeuwse afbeeldingen wordt de maand mei geïllustreerd door boeren op het land, bloemen, vogeltjes en ridders te paard die met hun geliefde de natuur intrekken. Wellicht komen daar gebruiken als het dansen rond de meiboom vandaan, en het kiezen van een meikoningin?

Dit soort praktijken zijn heel lang blijven bestaan. Tot verdriet van de kerkelijke overheden. In 1579 probeert Carolus Borromeus, in zijn bisschopsstad Milaan de aandacht van de bevolking af te leiden van dergelijke excessen, en ze om te buigen in gebedsstonden voor het Mariabeeld in de kathedraal. Dat sloeg aan. In die jaren heerste juist de pest in Noord-Italië. Zou dat ertoe hebben bijgedragen dat de Mariadevotie een succes werd? In diezelfde tijd organiseerde in Rome Filippus Neri voor de jeugd elke dag van de maand mei een Maria-gebedsuur.

Dat gebruik zal met name door de Italiaanse jezuïeten van de 18e eeuw worden overgenomen en verspreid. Tijdens hun volksmissies in de maand mei houden ze elke dag Mariameditaties. De inspiratie was mede ingegeven door bloei en succes van de zogeheten Maria-Congregaties, broederschappen die een bijzondere trouw beloofden aan de heilige Maagd, en dat bezegelden met een riddereed of gelofte. De meditatiestof ontleenden zij aan Ignatius’ Geestelijke Oefeningen en borduurden daar op voort. Ignatius geeft aan hoe de bidder kan verwijlen bij mysteries uit het leven van Jezus. Hij doet het voor, als hij stilstaat bij Jezus’ geboorte in de grot: ‘Onze-Lieve-Vrouw zien en Jozef [-] en ook het pasgeboren kind Jezus. Ik maak me tot knechtje, onbeduidend en onwaardig, en ik kijk ze aan, aanschouw ze en dien ze waar het nodig is, alsof ik erbij was, met alle achting en eerbied waartoe ik in staat ben. Daarna tot mezelf inkeren om er enig voordeel uit te trekken.’  ‘Aan het einde houdt men een gesprek. [met]  de drie goddelijke personen, met Jezus of met zijn Moeder, Onze-Lieve-Vrouw.’

Deze dagelijkse meimaandmeditaties werden door de jezuïeten uitgegeven in devotieboekjes.

Zo verscheen in 1725 het boekje van pater Dionisi ‘Meimaand Mariamaand’. Het bevat adviezen voor het versieren van een Maria-altaar of een Maria-beeld; het beveelt aan  dagelijks de rozenkrans te bidden of de litanie van Maria, en elke dag te beginnen met een goed voornemen. Het beleefde talloze herdrukken. Dergelijke boekjes vonden hun weg in heel Europa, en de missiegebieden: Zuid-Amerika en Zuid-Oost-Azië.  In 1815 en 1822 bevorderde paus Pius VII († 1823) deze vorm van volksdevotie door er meerdere aflaten aan te verbinden.

Welbeschouwd is de meimaand als Mariamaand dus een recente ontwikkeling in de geschiedenis van het vroomheidsleven. Mooie illustratie van het katholieke geloofsinzicht dat niet alleen de Heilige Schrift, maar ook de traditie vindplaats is van Gods openbaring.

We nodigen U allen uit op onze ontmoeting op
dinsdag 16 april 2019 om 14 uur in Onze Ark.

Deze namiddag komt Annick Devriese spreken over
                   
GEZONDE DARMEN.

Een vorming aangeboden door de Dienst Gezondheidsbevordering CM Brugge.

Een gezonde darmflora is dan ook een grote rijkdom die we zo goed mogelijk moeten koesteren. Onze voeding speelt hier een belangrijke rol in. Wat kunnen we zelf doen om de gezondheid van onze darmflora te behouden en te verbeteren ?

We hopen U te mogen verwelkomen op deze interessante namiddag.

Met vriendelijke groeten, het bestuur.

Inschrijving bij Agnes Delbeke tel. 050 38 03 02 voor de prijs van € 3 tegen 12/04/2019.

In samenwerking met de federatie nodigen we U allen uit op
     dinsdag 19 maart 2019 om 14 uur in Onze Ark.

We kiezen voor een
                         
shownamiddag.
 
Het oogt de moeite, met mooie verrassende liedjes en vol humor.

Het zal ons allen verheugen opnieuw met velen samen te kunnen zijn.

Inschrijving bij Agnes Delbeke tel. 050/380302 voor de prijs van € 6 tegen 12/03/19.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

 

Eerst en vooral onze beste wensen

voor een gezond en gelukkig 2019. 

 

We nodigen U uit op onze ontmoeting op

dinsdag 15 januari 2019 om 14 uur in Onze Ark.

We willen U graag verwelkomen met een drankje en het voorstel van het jaarprogramma.

Nadien kunnen we terug ons hartje ophalen met volksspelen.

Gelieve in te schrijven bij Agnes Delbeke  Ten Putte 13. Tel. 050/380302

Wees van de partij om samen met ons een gezellige namiddag te hebben.

Met vriendelijke groeten, het bestuur.

 


Hierbij nodigen we U uit op onze

                       laatste ontmoeting van 2018

op dinsdag 18 december 2018 om 14 uur in Onze Ark.

We verwelkomen U met een tasje koffie en gaan nadien genieten van een 
                     
gezellige namiddag met Kerstsfeer.

Gelieve in te schrijven bij:
                Agnes Delbeke  Ten Putte 13. Tel. 050/380302

We kijken er naar uit om samen een mooi Kerstfeest te vieren en we wensen U intussen een prettig eindejaars toe.

We hopen U te mogen verwelkomen op deze namiddag .

Met vriendelijke groeten
het bestuur

We willen U uitnodigen op onze ontmoeting op dinsdag 20 november 2018 om 14 uur
in de kerk van St.- Godelieve voor de

mis voor onze overledenen.

Nadien gaan we met zijn allen naar Onze Ark waar we U zullen verwelkomen met een tasje koffie en daaropvolgend: 
                          
het Korpa kaartspel
met kalenders als prijs.

Ter afsluiting van de namiddag kunnen we genieten van een broodmaaltijd.

Gelieve in te schrijven bij:
             Agnes Delbeke  Ten Putte 13. Tel. 050 38 03 02

Wees allen van de partij op deze namiddag.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.Na onze leuke pannenkoeken- en bingonamiddag van vorige maand
nodigen we U allen uit op onze ontmoeting
op dinsdag
16 oktober 2018 om 14 uur in Onze Ark.

De heer Herman Vanhaelemeesch komt ons een infonamiddag brengen over : 
           “Meer met minder”. 
Er zijn eenvoudige zaken die ieder van ons kan doen om de kosten in huis en huishouden te beperken.  Kleine veranderingen kunnen hierbij dikwijls een groot verschil maken.

 

We willen U ook uitnodigen op de H. Mis voor chronisch zieken op 14 oktober 2018 om 10 uur in de kerk van St. Godelieve.

We kijken uit om U allen te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.
Na genoten te hebben van een deugddoend verlof
nodigen we U allen uit op onze

ontmoeting
op dinsdag 18 september 2018 om 14 uur in Onze Ark.

We gaan er een toffe namiddag van maken met bingo met prijzen en als versnapering koffie met pannenkoeken.

We kijken uit om U allen te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

 


We nodigen U vriendelijk uit om deel te nemen aan onze
ontmoeting
welke doorgaat op
dinsdag 19 juni 2018 om 14 uur in Onze Ark.

We willen er een toffe en leuke

                    muzikale namiddag

                                                         van maken.

We hopen U allen te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten, het bestuur.

Op dinsdag 17 april 2018 in Onze Ark om 14 uur komt 
                             Ilona Degraeve
ons een vorming brengen in samenwerking met CM- Thuiszorgcentrum.

Blijf scherp: koester je geheugen.

Mijn geheugen laat mij in de steek.  Maar ja, ik word nu eenmaal een dagje ouder. Een vaak gehoorde zin, maar klopt het eigenlijk dat onze fameuze grijze cellen achteruit gaan met ouder worden ?

We hopen U allen  te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten, het bestuur.

Op dinsdag 20 maart 2018 om 14 uur in Onze Ark op St.-Godelieve
vieren we voor de twaalfde maal

met onze vier Samana families.

Het is en blijft een gezellig en deugddoend federaal onderonsje !
We kozen voor een verrassende en onvergetelijke shownamiddag.

We hopen U allen  te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten, het bestuur.

We nodigen U allen uit op onze ontmoeting op

dinsdag 20 februari 2018  om 14 uur in Onze Ark om samen

                                   carnaval

te vieren.

Wie wil mag zich gerust verkleden om de namiddag nog leuker te maken.
We hopen U te mogen verwelkomen op deze carnavalviering.

Met vriendelijke groeten, het bestuur.

              We starten het nieuwe jaar met onze 
           
beste wensen voor een gezond 2018.

Wees welkom op onze ontmoeting welke doorgaat op
dinsdag 16 januari 2018  om 14 uur in Onze Ark.  

We willen er samen met U een leuke namiddag van maken en starten met een drankje en het voorstellen van het jaarprogramma.

Nadien kunnen we ons hartje ophalen met volksspelen.

We hopen U te mogen verwelkomen op deze namiddag.

Met vriendelijke groeten, het bestuur.

Wat gaat de tijd toch snel, we mogen U al weer uitnodigen op ons
                                   
Kerstfeest 

die doorgaat op 19 december 2017 om 14 uur in Onze Ark.  

We willen jullie verwelkomen met een tasje koffie en nadien dan samen een aangename namiddag maken in kerstsfeer en feeststemming.

We hopen op uw aanwezigheid op deze namiddag.

We wensen U intussen prettige eindejaarsfeesten toe.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

We nodigen U allen uit voor de

               mis voor onze overledenen

in de kerk van St. Godelieve op dinsdag 21 november 2017 om 14 uur.  

Nadien gaan we naar Onze Ark om U te verwelkomen met een tasje koffie en kijken we naar de prachtige film:

                                  De Fransman

Ter afsluiting van de namiddag kunnen we genieten van een broodmaaltijd.

We hopen op uw aanwezigheid op deze namiddag.

Met vriendelijke groeten, het bestuur.

 

We nodigen U allen uit op onze ontmoeting op
              dinsdag 17 oktober om 14 uur in Onze Ark.

Een vorming aangeboden door de Dienst Gezondheidspromotie CM Brugge.

                  “Kritisch en gezond” 
                                                                   door Ann Deceuninck.

Tijdens de infosessies “kritisch en gezond” ontdek je met achtergrondinformatie en oefeningen hoe je zelf kritisch kan omgaan met gezondheidsinformatie.
 
Eén ding is zeker: je gaat altijd gezond (en) kritisch naar huis.

Inschrijven tegen vrijdag 13/10/17 bij Agnes Delbeke 050 38 03 02.

Wees allemaal van de partij op deze interessante namiddag.

Neem er ook nota van dat er een Eucharistieviering is voor de "dag van de chronisch zieken" op zondag 15 oktober 2017 om 11 uur in de kerk van St.- Godelieve.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

We nodigen U allen uit om ons nieuw werkjaar te beginnen op

dinsdag 19 september  2017 om 14 uur

in Onze Ark.

We brengen U een muzikale namiddag met mooie muziek en fijne zang.

Inschrijven tegen vrijdag 15/09/17 bij Agnes Delbeke 050 38 03 02.

Wees allen van de partij en tot dan om samen met ons te genieten.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

 

Voor we er twee maanden tussenuit gaan willen we U allen uitnodigen op

               dinsdag 20 juni  2017 om 14 uur in Onze Ark.

We willen er een leuke namiddag van maken  waar we zeker met zijn allen zullen van genieten.

Inschrijven tegen vrijdag 16/06/17 bij
                                                     Agnes Delbeke 050 38 03 02.

Wees allen van de partij en tot dan.

We willen U ook nog een prettige en zonnige vakantie toewensen.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

Dinsdag 16 mei  2017 om 14 uur in Onze Ark.

Na onze leuke bingo-en pannenkoekennamiddag nodigen we U uit op onze volgende ontmoeting.

We beginnen de namiddag met een sfeervolle Mariahulde door Ludgard.

Nadien krijgen we een terugblik op de voorbije jaren: een fotoreportage ons gebracht door Ingrid Desreumaux, waar we allemaal zeker zullen van genieten.

Inschrijven tegen vrijdag 12/05/17 bij Agnes Delbeke 050 38 03 02.

We hopen U te mogen verwelkomen en tot dan.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

Met genoegen nodigen we U uit op onze ontmoeting welke doorgaat op
              
dinsdag 18 april 2017 om 14 uur in Onze Ark.

Deze namiddag willen we er een heuse Bingo namiddag van maken en deze keer kunnen er ook prijsjes gekozen worden.

Na het gezellig spelen zullen we kunnen genieten van pannenkoeken.

Inschrijven tegen vrijdag 14/04/17 bij Agnes Delbeke 050/38.03.02.

We hopen U te mogen verwelkomen en tot dan.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

 

Met genoegen nodigen we U uit op onze ontmoeting welke doorgaat op dinsdag 21 maart 2017 om 14 uur in Onze Ark.

Graag willen we er terug een mooie namiddag van maken en geven we “een vorming aangeboden door het CM-Thuiszorgcentrum” met Ilona Degraeve.

                              “Lachen is gezond”

Lachen is zeer gezond en het kost je niets. Lachen zorgt er niet alleen voor dat we in de stroom van positieve gedachten en gevoelens terechtkomen: het ontspant, beïnvloedt de bloeddruk, verhoogt je weerstand.

Inschrijven tegen vrijdag 17/02/17 bij Agnes Delbeke 050 38 03 02.

We hopen U te mogen verwelkomen en tot dan.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

Met genoegen nodigen we U uit op onze ontmoeting welke doorgaat op dinsdag 21 februari 2017 om 14 uur in Onze Ark.

Laat ons er samen een leuke en verklede carnavalnamiddag van maken.

Inschrijven tegen vrijdag 17/02/17 bij Agnes Delbeke 050/38.03.02.

Hopelijk bent U van de partij om samen met ons te genieten van deze namiddag.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

 


Eerst en vooral willen we aan iedereen een gezond en gelukkig 2017 toewensen.

Voor onze eerste ontmoeting die doorgaat op dinsdag 17 januari  2017 om 14 uur in Onze Ark willen we U verwennen met een prachtige film:

“Achter de wolken” met Chris Lomme en Jo De Meyere.

We verwelkomen U met een drankje en een knabbeltje en intussen willen we het jaarprogramma voorstellen.

Inschrijven tegen vrijdag 13/01/17 bij Agnes Delbeke 050/38.03.02.

Hopelijk bent U van de partij om samen met ons te genieten van deze namiddag.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

Dinsdag 20 december 2016 om 14 uur in Onze Ark

We nodigen U uit op onze laatste ontmoeting van 2016.

De heren Marc Termont en Yves Pieters brengen ons 

                                 “Kerstsprokkels”.

Ze vertellen ons het kerstverhaal in het Brugs dialect met verrassende en grappige invalshoeken.

Inschrijven tegen vrijdag 16/12/ 2016 bij Agnes Delbeke 050/38.03.02.

We kijken er naar uit om samen een mooi Kerstfeest te vieren en we wensen U intussen prettige eindejaarsfeesten toe.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur.

Hiermee nodigen we U allen uit op onze ontmoeting van

15 november 2016 om 14 u in de kerk van St. Godelieve

Zoals elk jaar in november is er H. Mis voor de overledenen.

Nadien gaan we naar “Onze Ark” om U te verwelkomen met een tasje koffie en dan spelen we bingo.
Ter afsluiting van de namiddag kunnen we genieten van een broodmaaltijd.

Inschrijven tegen zaterdag 12/11/ 2016 bij Agnes Delbeke 050 38 03 02.

We hopen op uw aanwezigheid op deze namiddag.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

Dinsdag 18 oktober 2016

We nodigen U allen uit op onze volgende ontmoeting welke doorgaat om 14 uur in Onze Ark.

In samenwerking met de Dienst Gezondsheidpromotie” brengt Isabelle Dewaele ons: “ontspannende massage voor dagelijks gebruik”.

Massage is een ideale manier om rust en ontspanning te vinden.  Zowel het geven als ontvangen van een massage is een waardevolle ervaring.  We maken kennis met eenvoudige technieken:  zelfmassage, eenvoudige strijkmassage over de kleren heen en handmassage.

Inschrijven tegen vrijdag 14 oktober 2016 bij Agnes Delbeke 050/38.03.02.

We hopen U allen te mogen verwelkomen op deze leuke interessante namiddag.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

 

Na hopelijk voor iedereen een deugddoende vakantie starten we terug op
dinsdag 20 september 2016 om 14 uur in Onze Ark.

Frans Frama komt onze namiddag opluisteren met zijn live optreden met muziek uit de jaren ’60: Elvis, Will Tura, Jim Reeves, John Denver, Adamo, Sinatra enz.  Te veel om op te noemen.

Inschrijven tegen vrijdag 16 september bij Agnes Delbeke 050 38 03 02.

We hopen U allen te mogen verwelkomen op deze leuke muzikale namiddag.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

Na onze mooie Mariahulde door Ludgard en het spannende verhaal van Wouter nodigen we U uit op onze volgende ontmoeting op

                    dinsdag 21 juni 2016 om 14 uur in Onze Ark.

Voor we aan de verlofperiode beginnen komen de mensen van de hobby ons verwennen met hun “Special acts” , een optreden om zeker van te genieten.

Inschrijven tegen vrijdag 17 juni  bij Agnes Delbeke: 050 38 03 02.

We willen U allen een mooi verlof toewensen en tot dan.

Met vriendelijke groeten, het bestuur.

Dinsdag 17 mei  2016 om 14 uur  in Onze Ark

worden jullie allen uitgenodigd

om zoals elk jaar onze Mariahulde te vieren.

Eerst hebben we de viering ons gebracht door Ludgard.
Nadien komt Wouter Cocquyt zijn verhaal vertellen:
"Met de fiets naar Zuid-Afrika".

Inschrijven tegen vrijdag 13 mei bij Agnes Delbeke. 050/38.03.02.
We hopen U te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

Na onze interessante ontmoeting van vorige maand nodigen we U allen uit op  onze namiddag van

dinsdag 19 april  2016 om 14 uur  in Onze Ark.

Gery Speybrouck komt ons een muzikale namiddag brengen met zijn

                        “Gery’s Live-show”. 

Laat ons er samen een spetterende namiddag van maken.
We hopen U te mogen verwelkomen en tot dan.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

Ontmoeting van

                    dinsdag 15 maart  2016 om 14 uur  in Onze Ark.

Deze keerhaddenwe een vorming ons aangeboden door Thuiszorgcentrum CM Brugge.

                 “Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens”

Ilona Degraeve reikt ons tijdens deze vorming dan ook tal van tips aan om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ze neemt ook enkele woonmogelijkheden onder de loep indien het niet meer zou lukken.

Zie hierbij een fotomontage van deze activiteit.Met plezier nodigen we U uit op onze volgende ontmoeting op

dinsdag 16 februari 2016 om 14 uur

in Onze Ark.

We gaan samen met “Marino Punk” carnaval vieren en er een fantastische muzikale namiddag van maken.

Wie wil mag zich gerust verkleden om het nog leuker te maken.

Hopelijk bent U van de partij en tot dan.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.

Dinsdag 19 januari 2016

We nodigen U uit op onze eerste ontmoeting van het nieuwe jaar, welke doorgaat om 14 uur  in Onze Ark.

Eerst en vooral willen we aan iedereen een gezond en gelukkig 2016 toewensen.

We verwelkomen U met een drankje en een knabbeltje. 
Na de receptie hebben wordt het jaarprogramma voorgesteld en
kunnen we genieten van een mooie film. Welke ?
Dat zult U wel zien. Het zal zeker de moeite zijn.

Hopelijk bent U van de partij en tot dan.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur.


Dinsdag 15 december 2015 om 14 uur  in Onze Ark

vieren we samen ons     <<   Kerstfeest   >>

Om er een fantastische namiddag van te maken hebben we het

                                                 “Silver Sound Duo”

uitgenodigd met de show: " Kerst de wereld rond".

Een muzikale namiddag om nooit te vergeten.

                                    Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar                      

Bestuur Ziekenzorg.

Dinsdag 17 november 2015

We willen, zoals elk jaar,  onze overledenen gedenken en dit doen we om 14 uur in de kerk van St.-Godelieve.

Daarna zetten we onze namiddag verder met een tasje koffie in "Onze Ark" en spelen we gezellig samen bingo.

We sluiten af met een koffietafel.

Met vriendelijke groeten en tot dan.

Bestuur Ziekenzorg.

Dinsdag  20 oktober  2015 om 14 uur in Onze Ark

                                     FEESTVIERING
                      want Ziekenzorg CM wordt 65 jaar

Daarom hebben we speciaal het duo

                                      
“wally en anneke bo”

uitgenodigd om er samen een fantastisch feest van te maken.

We hopen jullie te mogen verwelkomen op deze feestelijke namiddag.

Met vriendelijke groeten en tot dan.

Bestuur Ziekenzorg

ZIEKENZORG ST.-GODELIEVE  en H.-MICHIEL

Dinsdag 16 juni 2015 om 14u30 in de kerk van St.-Godelieve
is er een
feestelijke eucharistieviering en ziekenzalving voor allen die dit verlangen.

Nadien is er een gezellig samenzijn met koffie, koeken/krentenbrood of bruin brood en beleg voor diabetici.

Voor de mensen van St.-Godelieve die deze namiddag willen bijwonen  vragen we dan ook om in te schrijven bij:
                       Agnes Delbeke Ten Putte 13 . Tel 050/380302
                                             voor de prijs van € 3

Met vriendelijke groeten en tot dan.

Bestuur Ziekenzorg.

 

Dinsdag 19 mei 2015 in Onze Ark om 14 uur

Met genoegen nodigen we jullie uit om
samen met ons de
Mariahulde te vieren en
nadien te genieten van de
mooie film “Brave”.

Om deze namiddag bij te wonen vragen we dan ook om in te schrijven bij

Agnes Delbeke Ten Putte 13, tel 050 38 03 02 ,
voor de prijs van € 3.

Met vriendelijke groeten en tot dan.

Bestuur Ziekenzorg

Dinsdag 21 april 2015 in Onze Ark om 14 uur.

              “Ziekenzorg St.-Godelieve zingt de lente in”

Monologen door Roland Claerhoudt en accordeon door Geert Demeester.

Samen willen we er een gezellige namiddag van maken en jullie worden verwelkomt met een tasje koffie.

Om deze namiddag bij te wonen vragen we dan ook om in te schrijven bij Agnes Delbeke Ten Putte 13 voor de prijs van € 3. Tel 050 38 03 02

Met vriendelijke groeten en tot dan.

Bestuur Ziekenzorg.

 

Dinsdag 17 maart 2015 in Onze Ark om 14 uur.

                           “Mens erger je niet”

We nodigen jullie uit om “in samenwerking met Thuiszorgcentrum Brugge”   een mooie namiddag mee te maken.

Ilona  Degraeve brengt ons een humoristische en zeer herkenbare voordracht over: "Hoe mensen klagen en zeuren over het weer, over die vervelende buur, een te klein pensioen ..."

Om deze namiddag bij te wonen vragen we dan ook om in te schrijven bij Agnes Delbeke Ten Putte 13 voor de prijs van € 3. Tel 050 38 03 02

Met vriendelijke groeten en tot dan.

Bestuur Ziekenzorg.

 

Dinsdag 17 februari 2015 in Onze Ark om 14 uur.

We willen jullie graag verwelkomen met een tasje koffie om nadien carnaval te vieren met Bert Houttekier, die ons  op een “Karaoke” zal tracteren, een muzikale ontspanning om volop te genieten.

Wie wil verkleed komen, doe maar gerust, we kijken er al naar uit.

Om deze namiddag bij te wonen vragen we dan ook om in te schrijven bij Agnes Delbeke Ten Putte 13 voor de prijs van € 3. Tel 050 38 03 02.

Met vriendelijke groeten en tot dan.

Bestuur Ziekenzorg.

 

Dinsdag 20 januari 2015 in Onze Ark om 14 uur

We zijn blij om jullie uit te nodigen op onze eerste ontmoeting van dit jaar en we wensen jullie tevens een Gelukkig Nieuwjaar.

We beginnen met de jaarlijkse receptie en het voorstellen van het jaarprogramma.

Nadien kunnen jullie luisteren naar Marie-Anne Dekeyser die ons een interessante info komt brengen over: “Patiënten kunnen artsen beter leren communiceren".

Om deze namiddag bij te wonen vragen we dan ook om in te schrijven bij:
          
 Agnes Delbeke Ten Putte 13 voor de prijs van € 3. Tel 050 38 03 02

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Ziekenzorg

 

Voorbije aktiviteiten 2014

Dinsdag 16 december 2014 in Onze Ark om 14 uur.

De herfst is volop in het land en stilletjes komen de eindejaarsfeesten in zicht.
We nodigen jullie van harte uit om samen met ons Kerstfeest te vieren.
Het
Brugs Mandolinegezelschap komt onze namiddag opluisteren met een prachtig knerstconcert.
We beginen met een korte kerstbezinning en nadien gaan we luisteren naar de mooie mandoline geluiden.

Om deze namiddag bij te wonen vragen we dan ook om in te schrijven bij: Agnes Delbeke Ten Putte 13 (tel. 050 38 03 02) voor de prijs van € 3.

Met vriendelijke groeten.
Bestuur Ziekenzorg

Dinsdag 18 november 2014

Om 14 u is er in de kerk van St. Godelieve een H. Mis voor onze overledenen.

Nadien willen we jullie verwelkomen in Onze Ark met een tas koffie en dan gaan we bingo spelen.
Om onze namiddag af te sluiten geven we een koffietafel en vragen dan ook om in te schrijven bij Agnes Delbeke Ten Putte 13 voor de prijs van € 3.

Met vriendelijke groeten.

Bestuur Ziekenzorg.

Dinsdag 21 oktober 2014

                              Bezoek aan het Volkskundemuseum.      

Op dinsdag 21 oktober brachten we een geslaagd bezoek aan het Volkskundemuseum in Brugge.

Dinsdag 16/09/14  om 14 uur in  Onze Ark

We komen samen om te luisteren naar Ilse Jaspers over “slaap en slaapproblemen”.

Deze ontmoeting gaat door in samenwerking met de dienst Gezondheidspromotie.

In deze voordracht nemen we je mee in de wereld van de slaap. Hoeveel slaap heb je echt nodig ? Moeite met inslapen of val je direct in slaap om dan midden in de nacht wakker te worden ? Problemen met snurken ? Wanneer heb je medische hulp nodig ? En nog zo veel meer. Een voordracht om klaar wakker van te worden.

Inschrijven tegen 12/09/14 bij Agnes Delbeke 050 38 03 02 voor € 3.

We hopen U wakker en uitgerust te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten.

Bestuur Ziekenzorg.

Woensdag 18/06/14  om 14 uur 30
in de kerk van St.-Godelieve en nadien in Onze Ark.        
     

De parochies St.-Michiels en St.-Godelieve nodigden uit om deel te nemen aan de ziekenzalving voor hoogbejaarden, zieken, andersvaliden ...

De feestelijke eucharistieviering en ziekenzalving werd afgesloten met een gezellig samenzijn met koffie en koekenbrood.

Dinsdag 20 mei 2014 om 14 uur in Onze Ark.             

We vierden zoals elk jaar Mariahulde.

Ludgard startte de namiddag met bezinning, gebed en lied ter ere van Maria.
Nadien kwam Krista haar levensverhaal en getuigenis brengen: “Moeder zijn van kinderen met een beperking”.

Maandag 14 april om 14u30 in Onze Ark samen met Okra.

Okra en Ziekenzorg zorgden voor een klankvolle namiddag met .

“Het Miljan Trio” die Oost-Europese volksmuziek bracht.

Dinsdag 18 maart 2014  om 14 uur in Onze Ark.

Herman Vanhaelemeesch  kwam ons een vorming brengen over “Van worteltaart tot oorlogskonijn”.

“Wie honger heeft zoekt eten, eten met tussenkomst van goedaardige mensen of uitbuiters... ’t Is oorlog… elk probeert te overleven… ’t Is oorlog, en toch graag leven we nog.”
Dit was een interessante en leerrijke namiddag voor de mensen die van de partij waren
.

Dinsdag 18 februari 2014

Het was een prachtige muzikale namiddag: "One Man Orchestra Cliff”, met keyboard, live zang en accordeon.

Dinsdag 21 januari 2014

Deze eerste ontmoeting van het jaar, om 14 uur in Onze Ark., startte met de jaarlijkse receptie en het voorstellen van het jaarprogramma.
Moto voor dit jaar:
"Ziekenzorg maakt dromen waar".

We maakten kennis met saxofoon en fanfares.“En avant, marche” Van Adolf Sax naar fanfares is maar een kleine stap.
Het was een gezellige namiddag.

Dinsdag 7 januari 2014

                  Nieuwjaarsbijeenkomst van hobby en kant

Hobby en kant van ZiekenZorg zette het nieuwe jaar in met een modeshow "Van oudheid tot nu (Waregem Koerse)".

Prachtig en heel gezellig zoals de foto's duidelijk tonen.
 

Voorbije aktiviteiten 2013

Dinsdag 17 december 2013

kwamen we samen Kerstmis vieren om 14 uur in Onze Ark.

We konden kijken naar de mooie film: “Intouchables”.  Een op ware feiten gebaseerd komisch drama over een uitzonderlijke vriendschap.  In onze ogen een zorgverhaal en zeker gepast om in de kerststemming te komen.

We konden genieten van een aangename namiddag.

Het bestuur wenst  jullie verder nog een zalig Kerstmis en gelukkig Nieuwjaar.

 Dinsdag 19 november 2013

 
Om 14 uur was er de H. Mis voor onze overledenen in de kerk van St. Godelieve.

 Na de H. Mis kwam Tania Dobbelaere in Onze Ark een voordracht brengen over:
“Het West-Vlaamse dialect onder de loep”.
Het ging over het ontstaan, de kenmerken en invloeden van ons dialect, dit alles met animatie. Tussendoor zijn er liedjes, filmpjes ...Dinsdag 15 oktober 2013 om 14 uur in Onze Ark

50 jaar parochie

We nodigen jullie allen uit, zowel leden als niet-leden van ziekenzorg, om samen met ons deze feestelijke dag te vieren.
Zangeres Marlijn brengt ons een programma met Nederlandstalige, Engelse, Franse en Duitse hits, meezingers uit de tijd van toen en tal van nieuwe songs.
Wie graag wil meevieren en van deze muzikale namiddag genieten vragen we om in te schrijven bij:
Agnes Delbeke, Ten Putte 13 tegen vrijdag 11/10/2013. Telefoon 050 38 03 02. Prijs € 3.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Ziekenzorg.

Dinsdag 17 september 2013 

Bezoek aan de Struisvogelboerderij Monnikenwerve te Sluis

We vertrekken met personenwagens om 14 uur.
De rondleiding duurt ruim 45 minuten en vindt plaats in de gezellige tearoom met uitzicht over de weilanden.
Daarna is er volop gelegenheid om alle struisvogels, van kuikens tot broeddieren, van dichtbij te bekijken.
 
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Ziekenzorg

Dinsdag 18 juni 2013 in Onze Ark

feest voor 25 jaar ziekenzorg St. Godelieve

Na de eucharistieviering om 11 uur was er een receptie en een maaltijd.
Charles Maeyaert, de accordeonist kwam onze namiddag opluisteren en maakte er samen met ons een gezellig feest van.


 

 


Dinsdag 21 mei 2013 in Onze Ark om 14 uur.

Het is een traditie dat we tijdens de meimaand Maria eren.
Dit jaar ging onze aandacht naar Brugge “Mariastad” onder leiding van Dirk Verstraete, gids bij de gidsenkring Brugge.
Hij gidste ons doorheen onze stad op een boeiende manier via woord en beeld.

Dinsdag 16 april 2013 in Onze Ark om 14 uur.

Philip Boterman kwam een meezingnamiddag brengen met keyboards en zang met een repertoire van de jaren 50-60-70.
We hebben kunnen meezingen aan de hand van boekjes en zelfs een pasje wagen.
Het was een mooie en aangename namiddag.

Dinsdag 19 maart 2013 in Onze Ark om 14 uur

Onder de deskundige begeleiding van Isabelle De Waele hebben we kunnen genieten van muziek en beweging voor iedereen, ook personen met beperkte bewegingsmogelijkheden.


Dinsdag 19 februari 2013 in Onze Ark om 14 uur

Samen met U willen we genieten van een carnavalsfeer ons gebracht door “Georgio Troubadour” die onze namiddag komt opluisteren met gitaar en zang.
We hopen U te mogen verwelkomen op onze muzikale namiddag.
 
Met vriendelijke groeten.
Het Bestuur.

Dinsdag 15 januari 2013 in Onze Ark om 14 uur

Na de nieuwjaarsreceptie werd het jaarprogramma voorgesteld.
Daarna verwende de familie Beelen ons met een prachtige diavoorstelling met muzikale omkadering over Frankrijk: Ardèche - Vaucluse – Rhônedal.


Dinsdag 18 december 2012 in Onze Ark om 14 uur

“Los Marineros” bracht ons een gezellig en sfeervol Kerstfeest met zang en muziek.

Voor Kerstmis en Nieuwjaar en we willen iedereen langs deze weg prettige feestdagen toewensen.

Dinsdag 20 november om 14 uur in de kerk van St. Godelieve

In de kerk was er een Eucharistieviering voor onze overledenen en een ziekenzalving.
De ziekenzalving is een geloofsgebeuren dat ons geneest en de zalving met olie is daarvan een teken. 
Op deze namiddag werden ook de zieken en senioren uitgenodigd die geen lid zijn van ziekenzorg St.-Godelieve.
 
Nadien was er bingo in Onze Ark, gevolgd door koffie met koekebrood.

Dinsdag 16 oktober om 14 uur in Onze Ark

Met de neus in de wind staan, zonnekloppen of golven trotseren, iedereen heeft zijn eigen manier om de zee te beleven.
Dr. Nancy Fockedey van het Vlaams Instituut voor de Zee (Vliz) bracht ons met woord en beeld binnen in de wereld van de zee, strand, duin, polders en getijrivieren.

Dinsdag 18 september om 14 uur in Onze Ark.

Na de verlofperiode hadden we een aangename muzikale namiddag met beeld en muziek, ons gebracht door Stefan Taveirne. Het betrof Life 3 projects seniorenanimatie “Nostalgia van 1950 tot 1975.

Dinsdag 19 juni om 13.30 uur bezochten we het Diocesaan Centrum Groenhove te Torhout.

Een deel van onze mensen hebben genoten van een zeer mooie boswandeling en anderen van de religio winkel en de binnentuinen.
Nadien hebben we kunnen smullen van een lekkere verwenkoffie.

Dinsdag 15 mei 2012 om 14 uur in Onze Ark

vierden we onze Mariahulde geleid door pastoor Ludgard

Het was een prachtige namiddag met muziek, foto’s en getuigenissen.

Maandag 16 april 2012

was er samen met Okra een geslaagde
                                                        muzikale namiddag.

We luisterden naar een soloprogramma ons gebracht door Koen die zichzelf begeleidt en helemaal live zingt.
De klemtoon lag op nederlandstalige liedjes: luisterliedjes en meezingers, kortom, een muzikaal gebak om van te snoepen.

Dinsdag 20 maart 2012 om 14 uur in Onze Ark

                                       Dia-namiddag

Zuid-Duitsland, Zuid-Beieren en Tirol: dat was genieten van de mooie beelden en panorama’s.

Dinsdag 21 februari 2012 om 14 uur in Onze Ark

 Deze ontmoeting ging door "in samenwerking met de dienst Gezondheidspromotie CM Brugge”.

Annick Devriese, diëtiste kwam spreken over:
 
                                              “Cholesterol en eetgewoonten”
 
Wat is het verschil tussen ‘goede’ en ‘slechte’ cholesterol ? Wat ken je er zelf aan doen ? Is letten op je voeding voldoende ? Kan gezond eten ook smakelijk zijn ? 
Dinsdag 17 januari 2012 om 14 uur in Onze Ark
 
Dit was onze eerste ontmoeting van 2012, de gelegenheid om allen een
                                        gezond en gelukkig 2012
te wensen
 
Na de receptie werd het jaarprogramma voorgesteld.
Nadien vertelde Roos Courtens ons over Oeganda. Zij deed dit ten voordele van de studenten in dit land.

Dinsdag 20 december

                                                    KERSTFEEST

Dinsdag 20 december 2011 om 14 uur in Onze Ark vierden we alweer ons Kerstfeest. Wat vliegt de tijd toch snel.
Martin Dewinter kwam de namiddag opluisteren met Kerstmuziek en mooie liedjes.

Dinsdag 15 november 2011

Om 14 uur in Onze Ark begonnen we onze namiddag met een mis voor overledenen.

Nadien speelden we met zijn allen bingo en eindigden met een broodmaaltijd.


september 2011

We waren in september zeer verheugd om twee van onze bestuursleden in de bloemetjes te kunnen zetten voor hun inzet van 35 jaar als bestuurslid:

                        Germana Lefere en Agnes Leune.
 
Bedankt en we hopen dat we nog lang mogen samenwerken.

Dinsdag 18 oktober 2011 om 14 uur in Onze Ark

Vincent Duyck heeft ons boeiende en aangename verhalen komen vertellen met als onderwerp: “Gelovig zijn – humor” .


6 September 2011

Op Dinsdag 06 september 2011 hebben we samen met de mensen van de hobby het Baliehof in Jabbeke-Zerkegem bezocht.
Dit is een kaas- en zuivelboerderij waar de boer en boerin ons hebben laten kennismaken met de kaasproductie en rijping.Dinsdag 17 mei 2011 om 13.45 aan Onze Ark.

We vertrokken met fietsen en personenwagens naar Zevenkerke voor onze Mariahulde.
Na de hulde werd er genoten van een wandeling en/of een bezoekje aan de cafetaria.

 Dinsdag 19 april om 14 uur

 
We kwamen samen met Okra bijeen in Onze Ark voor een ontmoeting.
met Roland De Ridder, muzikant – zanger Live Entertainer.


Dinsdag 15 maart: zitdansen

 Deze zitdans werd deskundig begeleid door Isabelle De Waele, kinesiste.

Zitdansen is een bewegingsvorm (ondersteund met herkenbare muziek) aangepast voor personen met verminderde verplaatsingsmogelijkheden.

Uiteraard kan iedereen met zijn eigen mogelijkheden met veel plezier hieraan deelnemen om zijn lichamelijke conditie te verbeteren.

Dinsdag 22 februari 2011

 De groep “Los Marineros” bracht ons een gezellige en muzikale namiddag.

Dinsdag 18 januari 2011

Na de receptie en de voorstelling van het jaarprogramma hebben we kunnen genieten van een interessante diavoorstelling ons gebracht door de familie Beelen over:
“Malta – Gozo – Korfoe “.
 

KERSTFEEST - Dinsdag 21 december 2010

Op dinsdag 21 december hebben we samen kerstfeest gevierd. Onze namiddag werd opgeluisterd door de “Roberto’s” die er samen met ons een gezellige muzikale namiddag van maakten..

Dinsdag 16 november 2010

Er was eerst samenkomst in de kerk van Sint-Godelieve voor de H. Mis van 14 u voor onze overledenen en voor de ziekenzalving.
 
Na de H. Mis was er gezellig samenzijn in "Onze Ark voor een partijtje bingo. Daarna was er koffie met koekebrood.

De foto geeft een sfeerbeeld van het samenzijn in "Onze Ark"