Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Voor reservatie Onze Ark!

zie: Ontmoetingshuis "Onze Ark"  - contactpersoon

Welkom

Welkom op de website van de "Vriendenkring Onze Ark"

 Dit zijn onze eerstvolgende activiteiten

Kijk ook eens op "Nieuwtjes"

Praatcafé

  Iedereen is welkom op ons praatcafé in het ontmoetingshuis "Onze Ark", gelegen Sint-Michielslaan 35 te Sint-Michiels. Het praatcafé heeft maandelijks plaats op de derde zondag van de maand van 10 tot 12.30 uur. Er is echter geen praatcafé in januari, juli en augustus.

In april is er geen praatcafé omdat de derde zondag samenvalt met het Paasfeest.
De eerstvolgende praatcafés hebben plaats op 21 mei en 18 juni 2017, telkens tussen 10.00 en 12.30 uur.

Tijdens deze praatcafés zal opnieuw kunnen geruild worden. Wie daarvoor over een tafel wil beschikken, moet zich vooraf aanmelden bij Willy Geers (gsm 0479-748155).
In september zal er ook geen praatcafé zijn omdat de startviering van de Emmaüsparochie plaats heeft op 17 september 2017.

 Het eerstvolgende praatcafé gaat door op zondag 21 mei 2017 in “Onze Ark.

Zie ook "Ruilclub" bij Nieuwtjes


Kaartclub "Onze Ark"

                       Eerstkomende activiteit: 

Viering van de vijftigste kampioen op vrijdag 28 april 2017.

Het nieuwe kaartseizoen start op vrijdag 26 mei 2017 om 19.30 uur in Onze Ark.

Er wordt 10 maanden gekaart op elke vierde vrijdag van de maanden mei, juni, augustus, september, oktober, november, december, januari, februari en maart. In april 2018 is er dan de viering van de nieuwe kampioen.